Bozok Üniversitesi

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Müdür Danışmanları

Öğr. Gör. Birol YAZARLI

Öğr. Gör. Erdoğan ALKAN

Öğr. Gör. Abdulsamet DURAN