Yozgat Bozok Üniversitesi

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZALP(Başkan)
Öğr. Gör. A. Sertan ÖZPAK (Üye)
Öğr. Gör. Hakan YURTKURAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜMÜŞ (Üye)
Abdulsamet DURAN (Raportör)