Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNETSEL SÜREÇLER

Basın-Yayın Süreci

İç Denetim Süreci

Kurumsal Yönetim Süreci